Các năng lực trong khai vấn

D5fxer28fmickdnqttusxfrm

Khai vấn là một công việc nghiêm túc và đòi hỏi người hành nghề có những năng lực nhất định. Dưới đây là một số mô hình năng lực phổ biến. Bạn có thể tham khảo để có một hình dung sơ bộ về nghề này

Mô hình năng lực của Liên đoàn Khai vấn quốc tế – International Coaching Federation (ICF)

A. Nền tảng

 1.   Thể hiện thực hành có đạo đức
 2.   Thấm nhuần tư duy khai vấn

B. Đồng kiến tạo mối quan hệ

 1.   Thiết lập thoả thuận khai vấn
 2.   Xây dựng niềm tin và sự an toàn
 3.   Luôn hiện diện

C. Giao tiếp hiệu quả

 1.   Lắng nghe chủ động
 2.   Khơi gợi nhận thức

D.  Nuôi dưỡng sự học hỏi và trưởng thành

 1. Hỗ trợ khách hàng học hỏi

Hiệp Hội Khai vấn Quốc tế – International Association of Coaching (IAC)

 1. Thiết lập và duy trì quan hệ khai vấn tin cậy: Đảm bảo một môi trường an toàn và mối quan hệ tận tâm hỗ trợ để khách hàng học hỏi, khám phá và chuyển hoá
 2.   Tiếp nhận, khẳng định và mở rộng tiềm năng của khách hàng: Ghi nhận và hỗ trợ khách hàng ghi nhận và trân trọng điểm mạnh và tiềm năng của chính họ
 3.   Lắng nghe chú tâm: Hoàn toàn tập trung đến những từ ngữ, ý nghĩa, những điều khách hàng không nói ra; người khai vấn hiểu sâu về khách hàng, những quan ngại và căn nguyên vấn đề của họ nhờ lắng nghe để hiểu cả những điều khách hàng không thể diễn đạt ra hết
 4. Hiện diện: Tập trung chú ý vào khách hàng, xử lý những thông tin tiếp nhận  được bằng cả tâm trí, cơ thể, trái tim và / hoặc tinh thần, vào những lúc phù hợp.
 5. Diễn đạt: Chú ý và nhận thức về cách thức người khai vấn diễn đạt các cam kết, ý định, ý tưởng – và hiệu quả từ đó
 6.   Làm rõ: Giảm / xoá bỏ những điểm không rõ rằng hoặc không chắc chắn; tăng sự thấu hiểu và sự tự tin của khách hàng
 7.   Hỗ trợ khách hàng thiết lập và duy trì các ý định rõ ràng: Hỗ trợ khách hàng để họ tập trung vào những mục tiêu đã định.
 8. Gợi mở tiềm năng: Tạo một môi trường để ý tưởng, các khả năng và cơ hội được khám phá.
 9.   Hỗ trợ khách hàng thiết lập và sử dụng các hệ thống và cấu trúc hỗ trợ: Hỗ trợ khách hàng nhận diện và xây dựng các mối quan hệ, quy trình, công cụ, hệ thống và cấu trúc mà họ cần để đi tiếp và duy trì các kết quả đã đạt được 

Hiệp Hội Khai vấn Kinh Doanh Quốc tế – World Association of Business Coach (WABC)

WABC chia ra ba nhóm năng lực

Lãnh đạo cá nhân: Hiểu và làm chủ chính mình

Các năng lực khai vấn cốt lõi

Các năng lực về Khai vấn Kinh doanh và Lãnh đạo

Lãnh đạo cá nhân – Hiểu và Làm chủ chính mình

 1.   Hiểu bản thân: Thấu hiểu chính mình
 2.   Ghi nhận điểm mạnh và những yêu cầu phát triển
 3.   Làm chủ tự thân: Làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình để từ đó có những hành vi giúp phát triển nghề nghiệp và sự thành công của tổ chức

Các kỹ năng khai vấn cốt lõi

 1.   Thiết lập các nền tảng trong khai vấn kinh doanh
 2.   Phát triển quan hệ khai vấn kinh doanh
 3.   Giúp khách hàng tăng sự thấu hiểu
 4.   Hỗ trợ sự chuyển hoá cá nhân của khách hàng
 5.   Phát triển chuyên môn

Các năng lực về Kinh doanh và Lãnh đạo

 1.   Tạo sự nhất quán và kết nối
 2.   Kiến thức và năng lực lãnh đạo
 3.   Khai vấn như một người lãnh đạo và người phát triển doanh nghiệp của chính mình
 4.   Tạo và duy trì quan hệ cộng tác với các bên liên quan trong quá trình khai vấn
 5.   Hiểu các nguyên tắc về hành vi và phát triển tổ chức
 6.   Thực hiện các bài đánh giá
 7.   Hiểu biết và tôn trọng các vấn đề về Đa dạng và đa văn hoá

  Rõ ràng là có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Có lẽ điều ta cần nhớ là khai vấn là một nghề, nhưng nó cũng như một nghệ thuật, và do đó có rất nhiều cách mà người khai vấn có thể áp dụng để giúp khách hàng của mình.