Sự thành công của mỗi tổ chức phụ thuộc phần lớn vào những con người tạo nên tổ chức đó. Khai vấn trong doanh nghiệp, bao gồm khai vấn cho lãnh đạo, khai vấn cho nhân viên và khai vấn đội nhóm là những công cụ hiệu quả giúp phát triển con người ở nhiều khía cạnh. Theo Liên đoàn khai vấn quốc tế, 80% số người được khai vấn nói rằng họ thấy tự tin hơn, 70% cho biết hiệu suất công việc, chất lượng các mối quan hệ và hiệu quả giao tiếp của họ tăng nhiều hơn khi được khai vấn. Trong bối cảnh tổ chức, doanh nghiệp, một số lợi ích của khai vấn có thể quan sát thấy là: Tăng tính gắn kết trong tổ chức, tăng hiệu suất làm việc, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, tạo động lực gắn bó và phát triển, xây dựng văn hoá tổ chức.
Các dịch vụ khai vấn mà inCoach cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp bao gồm: Khai vấn lãnh đạo, Khai vấn đội nhóm, Khai vấn hiệu suất công việc, Khai vấn hỗ trợ phát triển sự nghiệp và các gói khai vấn hỗ trợ nhân viên: Khai vấn cho nhân viên mới, Khai vấn cho lãnh đạo mới được bổ nhiệm, Khai vấn chuyển đổi vị trí, vai trò trong tổ chức… Vui lòng để lại thông tin để chúng tôi tư vấn cho bạn tốt nhất.
Đặt lịch tư vấn

ĐỐI TÁC

Coca Cola Logo
Prudential Plc Logo
Fpt Software Logo
Thuong Hieu Th True Milk 1
10977266
070b237e8e4b739a810d2ccad3909f15 Scaled
Dws Jpg 400x137
Logo Sky Ngang (1)