Logo Nen Quote
Slide

“Một mong muốn thực sự không phải là để có (to have) mà là để “trở thành (to be). Chúng ta là những sinh vật trọn vẹn với đầy đủ các tiềm năng. Ý nghĩa thực sự của một Mong muốn là để khai mở sự trọn vẹn đó, để ta trở thành điều ta có thể trở thành”

Eric Butterworth
Slide

“A true desire is not to have but to be. We are whole creatures in potential, and the true purpose of desire is to unfold that wholeness, to become what we can be.”

Eric Butterworth
previous arrow
next arrow

ĐỐI TÁC

Coca Cola Logo
Prudential Plc Logo
Fpt Software Logo
Thuong Hieu Th True Milk 1
Alist Resize
10977266
070b237e8e4b739a810d2ccad3909f15 Scaled
Dws Jpg 400x137
Logo Sky Ngang (1)

CẢM NHẬN HỌC VIÊN