SỰ KIỆN SẮP TỚI

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

21

Tháng 10

Gia đình và sự nghiệp: Điểm tựa nào cho phụ nữ

Thời gian: 20:00- 21:30 Thứ Sáu

Ngày 21/10/2022

Recap Workshop

30

Tháng 9

Đồng hành cùng con, cha mẹ có cần phải lớn?

Thời gian: 20:00- 21:30 Thứ Sáu

Ngày 30/09/2022

Recap Workshop

13

Tháng 5

Gen Z – kết nối và phát huy tối đa tiềm năng

Thời gian: 20:00- 21:30 Thứ Sáu

Ngày 13/05/2022

11

Tháng 3

LIVE COACHING DEMO DUY NHẤT TRONG THÁNG 3/2022

Thời gian: 20:00- 21:30 Thứ Sáu

Ngày 11/3/2021

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

7

Tháng 3

Workshop: Khai vấn: Học, Làm và Sống

Thời gian: 9.00 Sáng Chủ nhật

Ngày 7/3/2021

Địa điểm: Multi Space, Tầng 4 Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

14

Tháng 3

Workshop: Ứng dụng Trí tuệ cảm xúc trong Khai vấn

Thời gian: 9.00 Sáng Chủ nhật

Ngày 14/3/2021

Địa điểm: Multi Space, Tầng 4 Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

6

Tháng 6

Tổng kết khóa 1

Thời gian: 14:00, Chủ nhật, ngày 06/06/2021

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom