Logo Nen Quote

Giới thiệu

inCoach quy tụ đội ngũ chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp và tận tâm có chung sứ mệnh: Khám phá và phát huy tối đa tiềm năng trọn vẹn trong mỗi con người và tổ chức cùng Khai vấn.

Với niềm tin sâu sắc rằng mỗi cá nhân đều có sự trọn vẹn và sáng tạo sẵn có từ bên trong, inCoach đưa ra các giải pháp thích hợp để phát triển con người với nền tảng là Khai vấn, Trí tuệ cảm xúc, Tâm lý học tích cực và Phương pháp đào tạo lấy người học là trọng tâm.

Tại inCoach, chúng tôi tin rằng:  

(1) Mỗi cá nhân đều có sự trọn vẹn và tiềm năng sáng tạo có sẵn từ bên trong, và đưa ra quyết định của riêng mình; 

(2) Ai cũng mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Do đó, các phương pháp của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu mong muốn phát triển của mỗi cá nhân, tổ chức; từ đó hỗ trợ cá nhân, tổ chức đó khám phá tiềm năng, khai thác các cơ hội có thể làm khác đi và tốt hơn, để tự lựa chọn hành động, mang đến sự chuyển hoá trong chính mỗi cá nhân và cả tổ chức.

Tree G19a5728d1 1280
Tree G19a5728d1 1280

Tại inCoach, chúng tôi tin rằng:  

(1) Mỗi cá nhân đều có sự trọn vẹn và tiềm năng sáng tạo có sẵn từ bên trong, và đưa ra quyết định của riêng mình; 

(2) Ai cũng mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Do đó, các phương pháp của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu mong muốn phát triển của mỗi cá nhân và tổ chức và hỗ trợ họ khám phá và khai thác tiềm năng của chính họ.

 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

C Linh 20210910000537

Chị Linh Đào, PCC

Xem thêm

Hcns Do Thi Thu Hang Giam Doc Ban Ok

Chị Hằng Đỗ, ACC

Xem thêm

C Hảo

Chị Hảo Trần, PCC

Xem thêm

C Linh Nguyễn

Chị Linh Nguyễn, PCC

Xem thêm

Z3144598456241 4a07fde2bfb3b88dc779cf903b7ab596

Chị Ngân Trần, ACSTH

Xem thêm

C Giang

Chị Giang Nguyễn, PCC

Xem thêm