KHÓA HỌC SẮP TỚI

Slide
Sk15

Khóa học "Làm chủ cảm xúc"

Khóa học "Làm chủ cảm xúc" là khóa học trực tuyến về Trí tuệ cảm xúc và các ứng dụng của Trí tuệ Cảm xúc vào công việc và cuộc sống. Trong khóa học, Chuyên gia đào tạo Trí tuệ cảm xúc và các Chuyên gia khai vấn sẽ hướng dẫn bạn đi từ nhận biết, thấu hiểu đến quản lý cảm xúc.

Thời gian: Khai giảng tháng 11,12/2022

Slide
Cover Kvcn Web 01

Khóa đào tạo Chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp 75h theo tiêu chuẩn cấp độ 1

Khai giảng ngày 18/3/2023

Khóa học được thiết kế đáp ứng đủ yêu cầu về số giờ đào tạo, số giờ mentor và các tiêu chuẩn đánh giá nhằm giúp học viên đạt yêu cầu năng lực chuyên gia khai vấn ở cấp độ ACC của ICF hoặc cao hơn.

Slide
Surf 3104869 960 720

Khóa đào tạo Chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp 150 giờ theo tiêu chuẩn Cấp độ 2 của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế

Hà Nội, tháng 7/2022

previous arrow
next arrow

CẢM NHẬN HỌC VIÊN