Logo Nen Quote

Giới thiệu

inCoach quy tụ đội ngũ chuyên gia khai vấn chuyên nghiệp và tận tâm có chung sứ mệnh: Khám phá và phát huy tối đa tiềm năng trọn vẹn trong mỗi con người và tổ chức cùng Khai vấn.

Với niềm tin sâu sắc rằng mỗi cá nhân đều có sự trọn vẹn và sáng tạo sẵn có từ bên trong, inCoach đưa ra các giải pháp thích hợp để phát triển con người với nền tảng là Khai vấn, Trí tuệ cảm xúc, Tâm lý học tích cực và Phương pháp đào tạo lấy người học là trọng tâm.

Tại inCoach, chúng tôi tin rằng:  

(1) Mỗi cá nhân đều có sự trọn vẹn và tiềm năng sáng tạo có sẵn từ bên trong, và

đưa ra quyết định của riêng mình; 

(2) Ai cũng mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Do đó, các phương pháp của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu mong muốn phát triển của mỗi cá nhân và tổ chức và hỗ trợ họ khám phá và khai thác tiềm năng của chính họ.

 
Tree G19a5728d1 1280
Banner

Tại inCoach, chúng tôi tin rằng:  

(1) Mỗi người chính là chuyên gia giỏi nhất của chính mình, hiểu rõ nhất nhận thức của mình và đưa ra quyết định của riêng mình; 

(2) Bất kỳ ai cũng có xu hướng tự nhiên là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Do đó, các phương pháp của chúng tôi tập trung vào việc tìm hiểu mong muốn phát triển của mọi người và hỗ trợ họ giải phóng toàn bộ tiềm năng của họ. 

Hiểu được nhu cầu của khách hàng, chúng tôi tạo ra một hệ thống đầy đủ các giải pháp toàn diện bao gồm: các sự kiện / hội thảo trước đào tạo, đào tạo (tích hợp), khai vấn / cố vấn và các công cụ hỗ trợ / theo dõi.

 

ĐỘI NGŨ SÁNG LẬP

C Linh 20210910000537

Chị Linh Đào

Người sáng lập, Giám đốc điều hành

C Hằng

Chị Hằng Đỗ

Người sáng lập

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Bao Nguyen 20210910000537 20210914112925

Anh Nguyễn Khoa Bảo

Giảng viên