“Chuỗi sự kiện đặc biệt giúp bạn có cái nhìn tổng quan, đa chiều và trải nghiệm thực tế về Khai vấn từ lúc bắt đầu học đến ứng dụng trong cuộc sống và tại doanh nghiệp”

KHAI VẤN - TỪ HỌC ĐẾN ỨNG DỤNG

BỐN SỰ KIỆN, MỘT HÀNH TRÌNH

Maximize Potential With Coaching
Khai mở trọn vẹn tiềm năng cùng khai vấn

 • Sẵn sàng đến khám phá cùng những chuyên gia khai vấn có kinh nghiệm thực chiến lâu năm cấp độ PCC từ InCoach, và cả những anh chị mới bắt đầu học và áp dụng khai vấn.
 • Sẵn sàng cùng tìm hiểu từ việc thị phạm phiên khai vấn thực tế, cho đến minh họa từ các case study đã được triển khai ở các doanh nghiệp trong nước và trên thế giới.
 • Sẵn sàng làm sáng tỏ cho những câu hỏi mà chính bạn đang trăn trở 
 • Nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng khi đăng ký khóa học khai vấn bất kỳ của inCoach.

ĐĂNG KÝ NGAY

* Ưu đãi áp dụng 1 lần khi anh chị hoàn thành biểu mẫu phản hồi được gửi ngay khi kết thúc sự kiện và được sử dụng kèm với ưu đãi đăng ký sớm. 

Người Chia Sẻ

Chị Linh Đào, PCC

Xem thêm

Anh Bảo Nguyễn, PCC

Xem thêm

Chị Hiền Nguyễn, ACC

Xem thêm

 • Chúng tôi mong một thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều tự do lựa chọn và khai mở trọn vẹn tiềm năng của mình.
 • Càng nhiều người hiểu đúng về khai vấn, được tiếp cận đến khai vấn, thì bức tranh lý tưởng đó càng tiến gần hơn đến hiện thực. 

ĐĂNG KÝ NGAY

Tại sao chuỗi sự kiện MIỄN PHÍ?

Nếu bạn là người làm trong lĩnh vực nhân sự, đào tạo, đang làm quản lý, lãnh đạo, hoặc đơn giản hơn là có mong muốn giúp đỡ, phát triển con người. Và bạn đang cảm thấy mơ hồ, nhiễu thông tin, trăn trở với những câu hỏi như:

Chuỗi sự kiện này dành cho ai?

 • Khai vấn khác gì với những phương tiện phát triển con người khác?
 • Tôi nghe nói nhiều về khai vấn, và mỗi người lại nói một kiểu khác nhau, nhưng chưa nhìn thấy thực tế nó trông như thế nào?
 • Mọi người vẫn bảo khai vấn giúp tối ưu hóa tiềm năng của con người, thực tế điều đó diễn ra như thế nào?

Xem thêm

Sự kiện 1: Được gì khi học khai vấn

Thứ Sáu, 26/11/2021

20:00 - 21:30

Thứ Bảy, 13/11/2021

14:30 - 16:00

Sự kiện 4: Ứng dụng khai vấn trong đánh giá hiệu suất nhân viên (Performance Peview)

Sự kiện 3: Xây dựng văn hóa khai vấn bền vững trong doanh nghiệp

Sự kiện 2: Live Coaching demo

Thứ Bảy, 16/10/2021

14:00 - 16:00 

Thứ Sáu, 29/10/2021

20:00 - 21:30 

Lịch trình sự kiện

KHAI VẤN - TỪ HỌC ĐẾN ỨNG DỤNG
Bốn sự kiện, Một hành trình

Why

WHAT

HOW

HOW

Xem chi tiết

chương trình

nội dung

Sự kiện 2: LIVE COACHING DEMO

Nội dung sự kiện:

 • Quan sát Chuyên gia Khai vấn cấp độ ICF PCC thực hiện một phiên khai vấn thực tế (45 phút)
 • Thảo luận và đặt câu hỏi (45 phút)

Chuyên gia:

Thứ Sáu, 29/10/2021
20:00 - 21:30

Thứ Bảy, 13/11/2021
14:30 - 16:00

Sự kiện 3: XÂY DỰNG VĂN HÓA KHAI VẤN BỀN VỮNG TRONG DOANH NGHIỆP

Bạn nhận được gì khi tham gia sự kiện?

 • Hiểu được khai vấn như là một phong cách giao tiếp trong nghệ thuật lãnh đạo giúp nhân viên phát triển bền vững
 • Hiểu được văn hóa khai vấn là gì và những thành tố quan trọng để xây dựng văn hóa khai vấn
 • Chọn ra cho doanh nghiệp mình một chiến lược và lộ trình xây dựng văn hóa khai vấn phù hợp

Chuyên gia:

Sự kiện 4: ỨNG DỤNG KHAI VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN (PERFORMANCE REVIEW)

Bạn nhận được gì khi tham gia sự kiện?

 • Hiểu được cách áp dụng khai vấn trong đánh giá hiệu suất nhân viên để tạo không gian an toàn, tin cậy và phát huy điểm mạnh riêng của từng nhân viên, hướng đến mục tiêu chung.
 • Áp dụng được các bước triển khai khai vấn trong đánh giá hiệu suất nhân viên hiệu quả trong doanh nghiệp

Thứ Sáu, 26/11/2021
20:00 - 21:30

Đăng ký

Đăng ký

Đăng ký

Thứ Bảy, 16/10/2021
14:00 - 16:00

Sự kiện 1: ĐƯỢC GÌ KHI HỌC KHAI VẤN?

Nội dung sự kiện:

 • Biết được người học đã ứng dụng tư duy, kỹ năng và công cụ của khai vấn vào cuộc sống của mình như thế nào.
 • Nghe chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp về việc sử dụng khai vấn như một công cụ giúp nhân viên xác định rõ vai trò của mình, nhận diện tiềm năng / thách thức và tự tìm ra giải pháp trong công việc và lộ trình phát triển cá nhân trong sự hài hòa với việc đạt được các mục tiêu, tầm nhìn của tổ chức
 • Hiểu hơn về hành trình học khai vấn, qua đó người học được khám phá và chuyển hóa chính bản thân mình trước tiên.

Đăng ký

Trở lại
LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN

 • Người chia sẻ: Anh Bảo Nguyễn, Leadership & Team Coach, PCC
 • Người điều phối: Chị Linh Đào, inCoach CEO, PCC
 • Chuyên gia Khai vấn: Chị Linh Đào, inCoach CEO, PCC
 • Người điều phối: Anh Bảo Nguyễn, Leadership & Team Coach, PCC
 • Chị Nguyễn Minh Phương - PGĐ Công ty CP Đào tạo và tư vấn Penn Academy
 • Chị Đào Thị Hằng - Chuyên gia tư vấn đào tạo
 • Chị Trần Vũ Phương Thúy - Coach tại Phuongthuycoach 

Chuyên gia:
Người điều phối: Chị Linh Đào, inCoach CEO, PCC
Khách mời:

Chuyên gia:

 • Chị Hiền Nguyễn, Performance Coach, ACC
 • Anh Bảo Nguyễn, Leadership & Team Coach, PCC

Người chia sẻ:

Người điều phối: Chị Linh Đào, inCoach CEO, PCC

Đăng ký

Sự kiện 3: XÂY DỰNG VĂN HÓA KHAI VẤN BỀN VỮNG TRONG DOANH NGHIỆP
Sự kiện 4: ỨNG DỤNG KHAI VẤN TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NHÂN VIÊN (PERFORMANCE REVIEW)

Thông tin liên hệ

 • Chính sách sử dụng thông tin
 • Chính sách bảo mật

Liên kết

©2021 Allrights reserved inCoach. Created by Inner Coach

Hotline: 0915632466

PCC

Đào Thuỳ Linh - GIẢNG VIÊN 

 • Chuyên gia Khai vấn cấp độ PCC được Liên đoàn Khai vấn Quốc tế chứng nhận Professional Certified Coach (ICF PCC)
 • Chuyên gia đánh giá và đào tạo Trí tuệ Cảm xúc do Genos International chứng nhận
 • Kinh nghiệm 15 năm làm việc và gần 10 năm đào tạo và khai vấn với các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn trong nước. Các khách hàng tiêu biểu: Samsung, Coca Cola, Teltra Pak, Datalogic, IBM, GE, Prudential, TH...

PCC

Nguyễn nguyên bảo - GIẢNG VIÊN 

 • Chuyên gia Khai vấn cấp độ PCC được Liên đoàn Khai vấn Quốc tế chứng nhận Professional Certified Coach (ICF PCC)
 • Chuyên gia Khai vấn đội nhóm được Hội đồng Khai vấn và Cố vấn Châu Âu chứng nhận - Individual Team Coaching Accreditation (EMCC ITCA)
 • Lĩnh vực khai vấn: Leadership Coach, Team Coach và Career Transition Coach
 • Đang là Internal Leadership & Team Coach tại ManpowerGroup Việt Nam
 • Kinh nghiệm 13 năm làm việc trong lĩnh vực cố vấn kinh doanh, hơn 8 năm đào tạo và khai vấn với các tập đoàn đa quốc gia

ACC

Nguyễn Phương linh - COACH 

 • Chuyên gia Khai vấn cấp độ ACC được Liên đoàn Khai vấn Quốc tế chứng nhận Professional Certified Coach (ICF ACC)
 • Hoàn thành 125 Giờ Đào Tạo Khai vấn Chuyển hóa – Chứng nhận cấp độ nâng cao PCC được Liên đoàn Khai Vấn Quốc tế chứng nhận (ICF)
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế - đa văn hóa

ACC

Nguyễn Thị Thu Hiền - Coach

 • Chuyên gia Khai vấn cấp độ ACC được Liên đoàn Khai vấn Quốc tế chứng nhận Professional Certified Coach (ICF ACC)
 • Chuyên gia khai vấn Chuyển hóa - Chứng nhận Cấp độ Chuyên nghiệp (CMA Singapore)
 • Chứng nhận DISC Trainer
 • Thạc sĩ ngành Marketing, Sales and Service – CFVG Hanoi
 • Hơn 9 năm kinh nghiệm trực tiếp Đào tạo và Quản lý Bộ phận Đào tạo và Phát triển của các doanh nghiệp nước ngoài, xây dựng khung chương trình đào tạo và trang bị kỹ năng cho đội ngũ Kinh doanh, phát triển Chuyên viên đào tạo các cấp và xây dựng văn hóa Khai vấn trong các doanh nghiệp nước ngoài.

ACSTH

Đỗ Thị Thu Hằng - Coach

 • Chuyên gia khai vấn được chứng nhận ACSTH của ICF
 • Chuyên gia khai vấn Chuyển hóa - Chứng nhận Cấp độ Chuyên nghiệp (CMA Singapore)
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - CFVG Hà Nội
 • Chứng nhận Change Drivers and Situational Leadership - Công ty Ken Blanchard
 • Chị có trên 15 năm kinh nghiệm tại các vị trí khác nhau như Giám đốc nhân sự, Giám đốc Điều hành, Giám đốc phát triển kinh doanh, ... tại các công ty lớn trong nước và quốc tế.

Chính sách bảo mật thông tin

Toàn bộ thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng bởi inCoach nhằm cung cấp cho bạn thông tin và dịch vụ. Chúng tôi sẽ tuyệt đối không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ ai hoặc bên thứ 3.

inCoach cam kết bảo mật thông tin của bạn!

 • Khai vấn khác gì với những phương tiện phát triển con người khác?
 • Tôi nghe nói nhiều về khai vấn, và mỗi người lại nói một kiểu khác nhau, nhưng chưa nhìn thấy thực tế nó trông như thế nào?
 • Mọi người vẫn bảo khai vấn giúp tối ưu hóa tiềm năng của con người, thực tế điều đó diễn ra như thế nào?
 • Tại sao tôi học khai vấn rồi và thường xuyên thực hành mà vẫn chưa tự tin và áp dụng được hiệu quả?
 • Nếu tôi không hành nghề khai vấn chuyên nghiệp, thì tôi có thể sử dụng khai vấn như thế nào?
 • Công ty tôi đã triển khai chương trình đào tạo kỹ năng khai vấn cho quản lý, nhưng việc sử dụng khai vấn trong công ty vẫn rất thấp và không được duy trì đều đặn, làm sao để tôi có thể giúp công ty thay đổi điều này?
 • Tôi không có nhiều thời gian đề khai vấn cho nhân viên, vậy tôi phải làm sao?
 • Tôi nghe nhiều người đi học khai vấn về nói “trước khi họ giúp đỡ được ai, khai vấn đã giúp thay đổi chất lượng cuộc sống của bản thân họ”, điều đó có nghĩa là gì?

Nếu bạn có những trăn trở này thì chuỗi sự kiện Khai vấn - Từ học đến ứng dụng là dành cho bạn:

Hành trình cùng khám phá về khai vấn trong chuỗi 4 sự kiện:

 • Vì sao? - Why

Theo hành trình tìm hiểu của bạn, chuỗi sự kiện được thiết kế bắt đầu từ câu hỏi “Vì sao” với sự kiện “Được gì khi học khai vấn?”. Bạn sẽ có cơ hội lắng nghe chia sẻ từ những người đã đi học khai vấn về những giá trị mà khai vấn đã mang lại cho công việc và cuộc sống của họ.

 • Là gì? - What

Hành trình đi tiếp với câu hỏi “Khai vấn là gì” với sự kiện thứ hai “Live coaching demo”. Bạn sẽ có cơ hội được trực tiếp quan sát một phiên khai vấn do Chuyên gia Khai vấn cấp độ chuyên nghiệp PCC của Liên đoàn khai vấn Quốc tế ICF thực hiện và tham gia thảo luận, đặt câu hỏi với các chuyên gia.

 • Như thế nào? - How

Sự kiện tiếp theo về “Xây dựng văn hóa khai vấn bền vững trong doanh nghiệp” giúp trả lời câu hỏi “Như thế nào”. Bạn sẽ có góc nhìn thực tế về việc ứng dụng tổng thể khai vấn tại môi trường doanh nghiệp và lộ trình triển khai.

 •  Như thế nào? - How

Sự kiện cuối cùng trong chuỗi về “Ứng dụng Khai vấn trong đánh giá hiệu suất nhân viên” tiếp tục giúp trả lời câu hỏi “Như thế nào”. Bạn sẽ có góc nhìn thực tế về việc ứng dụng cụ thể của khai vấn vào hoạt động đánh giá hiệu suất nhân viên.

Hết thời gian đăng ký sự kiện này.
Vui lòng đăng ký các sự kiện sau